นายก

การทานซาซิมิกับโกเท็มบะวาซาบินี้จะดีกว่าการทานกับวาซาบิตัวอื่น

ซาซิมิอร่อยมาก

ครั้งต่อไปฉันจะลองกับสเต็ก